AKMA

Tanım: Dikey yüzeylerde meydana gelen akıntılar ve perde şeklindeki sarkmalardır.

Nedenleri:
1 . Tabanca meme çapının büyük olması
2 . Yanlış boyama tekniği: Boya tabancasının yüzeye çok yakın tutulması veya çok yavaş hareket ettirilmesi.
3 . Aşırı kalınlıkta film oluşacak şekilde uygulama yapılması.
4. Katlar arasındaki bekleme sürelerinin yetersiz olması.
5. Düşük ortam sıcaklıklarında, parça boyamalarda yavaş cins sertleştirici ve tinerlerin kullanılması.

Nasıl Önlenir?
Boya tabancası, uygulama tekniği ve kullanılan ürünler arasında uyum olmalıdır. Kullanılacak sertleştirici ve tinerlerin seçimi doğru olarak yapılmalıdır. Ortam sıcaklığının düşük olduğu durumlarda iyi bir atomizasyon sağlamak için küçük tabanca memesi ve hızlı tiner kullanılmalıdır.

Nasıl Tamir Edilir?
Kurumanın tamamlanmasından sonra akıntılar kazınmalı, P1000-1200 ile zımpara yapılıp, Pasta ve Polish uygulanarak yüzey düzeltilmelidir. Perde şeklindeki çelik akmalarda sorumlu bölge zımparalanarak tekrar boyanmalıdır.