İZ YAPMA

Tanım: Eski boyalı yüzeylerin kabarması sonucu oluşan kenarların ve onarımda kullanılan macun ve astarların son katta görünür hale gelmesidir.

Nedenleri:

1. Onarımda kullanılan macunun zımparalanmasının yetersiz olması.
2. Zımpara işleminin dikkatsizce yapılması sonucunda metal, eski boya ve macun yüzeyleri arasında seviye farklılıklarının meydana gelmesi.
3. Kısmi astarlamadan sonra yeterli zımpara yapılmaması
4. Astarın kalın olarak uygulanması ve kurumanın yetersiz olması.

Nasıl Önlenir?

Tamir edilecek bölgenin çevresindeki eski boyalı yüzeye ince zımpara yapılmalı, macun ve astar uygulamaları ve kuruma süreleri için öneriler dikkate alınmalıdır. Astarı yüzeyin belli bir bölümüne değil, tamamına uygulamak daha iyi bir sonuç verir. Yüzey seviye farklılıklarının görülebilmesi için, ince zımparadan önce yoklama boyası uygulaması önerilir.

Nasıl Tamir Edilir?

Onarılan bölgenin çevresinin belirgin hale gelmesi durumunda hasarlı bölgenin zımparalanıp,astar ve son kat uygulanarak tekrar boyanması gerekir.