METAL YÜZMESİ

Tanım: Metalik boyalı yüzeylerde dalgalanma şeklinde görünen renk farklılıklarıdır.

Nedenleri:

1. Metalik baz katın eşit katlar halinde uygulanmaması.
2. Yetersiz ön buharlaşma süresinin ardından, uygulanan verniğin baz katı çözerek metal pigmentlerin dizilişlerini etkilemesi.
3. İlk kat verniğin baz katın çözülmesine neden olacak kadar fazla miktarda uygulanması.

Nasıl Önlenir?
Baz katın eşit katlar halinde ve yeterli kalınlıkta uygulanması sağlanmalı ve vernik uygulanmasından önce önerilen süre kadar beklenmelidir.

Nasıl Tamir Edilir?
Metal yüzmesi sorunu vernik uygulaması öncesinde görülürse, hava basıncı düşürülerek baz katın seri hareketlerle bir kat daha uygulanması gerekir. Eğer, sorun vernik uygulanmasından sonra görülürse, kuruma için beklenir, hafif bir zımpara yapılarak tekrar baz kat ve vernik uygulanır.