SOLVENT KABARCIKLAR

Tanım: Uygulamadan ksıa bir süre sonra, orta kısımlarda delikler ulunan kabarcıkların oluşmasıdır.

Nedenleri:

1. Yan katların tatbik edilmesi.
2. Yanlış tiner (hızlı) kullanılması.
3. Katlar arasındaki bekleme sürelerinin yetersiz olması.
4. Boyanacak yüzeyin sıcaklığının çok yüksek olması nedeni ile kurumanın hızlanması
5. İki komponentli ürünlerde fırınlama öncesinde uzun ön buharlaşma verilmesi.
6. İnfra Red lambası ile yapılan kurutmalarda, yüzeyin lambaya çok yakın olması.

Nasıl Önlenir?

Ortam sıcaklığına uygun tiner kullanılmalı, önerilen film kalınlıkları-nın üzerine çıkılmamalıdır. Ayrıca, viskozite bir miktar düşürmek (tiner ilavesi ile), katlar arasında yeterli ön buharlaşma süreleri vermek ve kuruma sırasında yüzey ile İnfra Red lambası arasındaki mesafeye dikkat etmek gerekir.

Nasıl Önlenir?
Solvent kabarcıklarının miktarı fazla değilse, yüzey P1200 ile zımparalanarak Pasta ve Polish uygulanmalıdır. Kabarcıkların yoğun olması durumunda, problemli yüzey zımparalanarak uzaklaştırılır ve tekrar boyanır.