ZAYIF ÖRTÜCÜKLER

Tanım: Son katın altındaki eski boyalı yüzeyin, ya da kullanılan macun ve astar tabakalarının görünmesidir.

Nedenleri:
1. Uygun olmayan renkte astar kullanılması
2. Son kat boyanın yeterince karıştırılmadan uygulanması
3. Yanlış tiner kullanılması
4. Son kat boyanın çok ince uygulanması

Nasıl Önlenir?
1. Astar eşit kalınlıkta uygulanmalıdır.
2. Son kat boya kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
3. İlave edilen tiner miktarına dikkat edilmelidir.
4. Son kat boya yeterli kalınlıkta uygulanmalıdır. Uygulanması gereken film kalınlığı düz renklerde 50-70 mikrondur (kurşun ve kromat içermeyen sarı ve kırmızı renklerde bu kalınlığın biraz daha üzerine çıkılmalıdır). İki katlı (baz kat+vernik) metal son katlarda gerekli film kalınlığı 15-30 mikrondur (transparan renkler biraz daha kalın uygulanmalıdır). Bazı özel pigmentler içeren örtücülüğü düşük renkler altında renk Astarı uygulanması tavsiye edilir.

Nasıl Tamir Edilir?
Örtücülüğün yetersiz olduğu durumlarda, boya kuruduktan sonra P800 ile yaş zımpara yapılarak, yüzey tekrar boyanmalıdır.