ZAYIF YAPIŞMA

Tanım: Metal yüzeye yapışma yetersizliği (tüm sistemin yapışmasını etkiler) ve katlar arası yapışma yetersizliği olmak üzere iki farklı şekilde görünür.

Nedenleri :
1. Zemininde yapışmayı önleyen yabanc maddelerin (Silikon, Yağ, Parafin, Pas, Zımpara tozu gibi) bulunması.
2. Zemine yanlış bir astarın uygulanması.
3. Zeminin yetersiz zımparalanması veya hiç zımparalanmaması.
4. Astarın veya baz katın çok kuru ya da çok ince tatbik edilmesi. 5.İki katlı metalik sistemlerde, baz katın çok kalın olarak uygulanması ve katlar arasında yeterli ön buharlaşma verilmemesi.

Nasıl Önlenir?
Ortam sıcaklığına uygun tiner kullanılmalı, önerilen film kalınlıkları-nın üzerine çıkılmamalıdır. Ayrıca, viskozite bir miktar düşürmek (tiner ilavesi ile), katlar arasında yeterli ön buharlaşma süreleri vermek ve kuruma sırasında yüzey ile İnfra Red lambası arasındaki mesafeye dikkat etmek gerekir.

Nasıl Tamir Edilir?

Solvent kabarcıklarının miktarı fazla değilse, yüzey P1200 ile zımparalana-rak Pasta ve Polish uygulanmalıdır. Kabarcıkların yoğun olması durumunda, problemli yüzey zımparalanarak uzaklaştırılır ve tekrar boyanır.