ZIMPARA İZLERİ

Tanım: Zımpara izlerinin son kat boyada görünerek, boya yüzeyinin düzgünlüğünün ve görüntüsünün olumsuz yönde etkilenmesidir.

Nedenleri
1. Astar veya macunun zımparalanmasının kalın olarak yapılması sonucunda, derin zımpara izleri son katta görünür hale gelir.
2. Astarın kuruması için gereken zamana yeterince dikkat edilmeme si. Astarın, son katın uygulanmasından sonra kuruması sonucunda boyanın çökerek, zımpara izlerinin belirgin hale gelmesi.
3. Boyalı yüzeyin tamir edilecek bölgesinde çok kaba zımpara diski veya zımpara kağıdı kullanılması sonucunda derin zımpara izlerinin oluşması.

Nasıl Önlenir?
Önerilen kalınlıkta zımpara kullanılmalı, astar ve macun ince zımpara yapılmadan önce yoklama boyası uygulanarak zımpara izleri belirlenip, giderilmelidir.

Nasıl Tamir Edilir?
Kusurlu katlar zımparalanıp, tekrar astar ve son kat uygulanmalıdır.